Pokoje nad Wigrami

Wigierski Park Narodowy

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego oferuje coraz więcej tras pieszych i rowerowych, które z roku na rok są coraz lepiej przygotowane. Spośród 217 km szlaków znajdujących się w granicach parku, 163 km nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej. Pagórkowate ukształtowanie terenu powoduje, że trasy rowerowe nie należą do najłatwiejszych, jednak trudy jazdy rowerem wynagradza bezpośredni kontakt z przyrodą i piękne krajobrazy.

Szlak zielony - wokół jeziora Wigry (45 km)

Szczególnie polecamy szlak wokół jeziora Wigry, szlak zielony - jest to główna trasa Wigierskiego Parku narodowego, rozpoczyna się ona i kończy w Starym Folwarku. Trasa ta ma następujący przebieg: Stary Folwark - Tartak - Magdalenowo - Wigry - Czerwony Folwark - Rosochaty Róg - Mikołajewo - Czerwony Krzyż - Zakąty - Krusznik - jez. Czarne - Bryzgiel - Gawrychruda - rez. jez. Długie - jez. Muliczne - rez. Suchar Wielki - rez. Czarna Hańcza - Cimochowizna - Stary Folwark.

Szlak zielony wokół jeziora Wigry - jezioro Wigry, Suwalszczyzna

Jest to trasa bardzo malownicza. Pokazuje perłę suwalskich jezior od różnych stron. Przecina uroczą dolinę Czarnej Hańczy i mija inne jeziora wigierskie - Leszczewek, Muliczne, Okrągłe i Mulaczysko. Wędrując tym szlakiem będziemy obcować z fascynującą przyrodą - ukwieconymi łąkami, mrocznymi borami świerkowymi, podmokłymi torfowiskami. Pokonamy liczne pagórki i zagłębienia. Zobaczymy piękne zabytki kultury, z pokamedulskim zespołem klasztornym na czele. Miniemy wsie z interesującymi budynkami drewnianymi i glinianymi.

Szlak czerwony - im. Alfreda Lityńskiego (7 km)

Przebieg trasy: Krzywe - Leszczewek - jez. Leszczewek - Stary Folwark

Szlak czarny - od Wigier do Kurhanów (20 km)

Przebieg trasy: Stary Folwark - jez. Pierty - rez. Kamionka - jez. Gałęziste - pola Nowej Wsi - przejazd kolejowy - las - pola wsi Osinki - jez. Czarne - Studzieniczne - rez. Cmentarzysko Jaćwingów

Na miejscu posiadamy przewodniki po okolicy i szczegółowe mapy ze szlakami. a także karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.